Субота, червня 10, 2023

slide


Основні положення плану ведення

лісового господарства  по ДП « Делятинський лісгосп».

 

-                    Господарська діяльність лісгоспу спрямована на забезпечення вирощування високопродуктивних лісів ,які забезпечать виконання захисних та експлуатаційних функцій.

-                     

Організаційна структура підприємства.

 

ДП « Делятинський лісгосп» розташований в південній частині Івано-Франківської області  на території Надвірнянського адміністративного  району і Яремчанської міської ради.

 

До  складу лісгоспу входять 6 лісництв.

 

№п/п

Назва лісництв

Загальна площа,га

Кількість працюючих

з них лісова охорона

1

Майданське

5417

18

9

2

Білоославське

5275

18

9

3

Любіжнянське

5541

18

7

4

Дорівське

5821

15

7

5

Микуличинське

3034

9

6

6

Поляницьке

5192

-

8

 

Разом

30280

86

46

Управління лісгоспу

34

13

Автотранспортна дільниця

19

-

Дільниця по відвантаженню лісопродукції

7

-

Всього

146

59

 

 

 Площа земель лісового фонду становить 30 280 га. в  т.ч. вкрита лісовою рослинністю 27 864.2 га. Загальний  запас насаджень 7969.95 тис. м3 Середній запас  на 1 га вкритих лісовою рослинністю 286 м 3, середній вік 69 років , склад  насадження  6Бк3Ял1Яц , річний приріст з 1 га – 4.6 м3.

 Ліси природоохоронного ,наукового,історико-культурного призначення.

 1.Пам’ятки  природи  - 161.1 га.

2.Заповідні лісові урочища – 777.4 га.

3.Заказники – 770.9 га.

4.Ліси наукового призначення ,включаючи генетичні резервати – 23.1 га.

5.Ліси історико-культурного призначення – 1,0 га.

 Всього по категорії лісіу   - 1733,5 га.

 

Ліси природоохоронного призначення  з особливим режимом  користування.

     На території  об’єктів природно-заповідного фонду  встановлений належний режим їх охорони, утримання  і використання.

   На них –забороняється  проведення будь-яких рубок дерев, за винятком  санітарних, будівництво  будь-яких споруд , розкопки грунтів і буріння, добування   глини, піску або торфу , випасання худоби ,полювання, ловля риби , розпалювання вогнищ , відловлювання молодняка диких тварин , руйнування гнізд птахів та нір і лігва звірів, збирання  або знищення рослин цінних факторів.

 

Рекреаційно - оздоровчі ліси.

 Лісогосподарська частина лісів зелених зон – 212.9 га.

 

 -Захисні ліси:

1. Ліси протиерозійні-3678,га;

2.Лісові ділянки (смуги лісів) які прилягають до смуг відведення залізниці-191,5га;

3.Лісові ділянки (смуги лісів) які прилягають до смуг відведення автомобільних доріг-86,0 га;

4. Лісові ділянки (смуги лісів) вздовж берегів річок,навколо озер,водоймищ та інших водних об’єктів-809,3 га.

- Експлуатаційні ліси-23568,1 га.

До захисних лісів з особливим режимом користуванням відносяться протиерозійні ліси,а всі інші  захисні ліси відносяться до категорії з  обмеженим режимом користування.

 • - Розрахункова лісосіка додається
 • - Середній обсях лісокористування з 1 га вкритих лісовою рослинністю становить 1,78 м3.
 • - Використання загального середнього приросту на 1 га складає біля 38,7 %.
 • - Середня заробітна плата по лісгоспу становить – 3523 грн.
 • - Заплановані відрахування лісгоспу  до місцевого б’юджету становить – 1,056 т.грн.
 • - Технічна забезпеченість лісгоспу ,зокрема  заготівельною технікою та устаткуванням яке використовується в екологічно безпечний спосіб .(Додається)
 • - Площа лісових культур на  2013 рік становить  10,7 га  на землях лісового фонду.
 • -площа природнього поновлення  лісів лісгоспу становить 215,3 га
 • - обєкти природо-заповідного фонду:
 1. Ботанічна пам’ятка природи  державного значення 2 об’єкти   площа    67,0 га.
 2. Заказники державного значення -2 об’єкти площа 319,0 га.
 3. Заказники місцевого значення – 5 об’єктів наплощі -451,9 га .
 4. Ботанічні пам’ятки природи місцевого значення 42 об’єкти на площі -92,55га.
 5. Гідрологічні пам’ятки природи місцевого значення 4 об’єкти на площі -0,04 га.
 6. Геологічна пам’ятка природи місцевого значення 2 об’єкти  на    площі-1,5 га.
 7. Зоологічна пам’ятка природи місцевого значення 1 об’єкт  на    площі-0,01 га.
 8. Заповідні лісові урочища місцевого значення 23 об’єкти на площі 777,4 га
 9. Перелік рідкісних видів  та видів,що перебувають під загрозою зникнення,або зникаючих,які виявлені і охороняються на території лісгоспу.

Планування заходів щодо підтримки і збереження ОУЗЛ в лісгоспі проводиться в результаті утворення вітровальної,буреломної деревини та групове всихання ялини,проводяться слідуючі міроприємства:

 - рубки догляду

- санітарно вибіркові рубки

- ліквідація захаращеності

- сприяння природньому поновленню

- протипожежні заходи.

 

 

 

 

 

Повітряно-трелювальних установок:

 

Лісгосп

Марка,модель ПТУ

Примітка

Делятинський

Максвальд

МТЗ 1221