П'ятниця, вересня 20, 2019

slide

 

  

ПЛАН

лісоуправління

державного підприємства

 «Делятинське лісове господарство»

на   2018 рік

 

 Делятин – 2018 рік

 

 Вступ.

       В сучасних умовах ринкової конкуренції, інтенсифікації та прискорення темпів науково - технічного прогресу основне місце належить вирішенню проблем ефективності  економічної системи. Ефективність, як економічна мета суспільного розвитку,- це відношення фінансових результатів, соціальних наслідків  та економічних ефектів до витрат, з ними  пов’язаних, що виражаються у грошовій формі.

      План заходів по веденню лісового господарства або лісоуправління передбачає висвітлення довгострокових цілей ведення лісового господарства, основна із яких – підвищення ефективності виробництва, або диверсифікація, впровадження якої зумовлено такими чинниками, як труднощами становлення нових економічних відносин та недосконалістю законодавчих актів  у державі, необхідністю подолання суперечностей між екологічними, економічними і соціальними цілями, необхідністю забезпечення сталого розвитку лісового господарства шляхом підвищення ефективності управління, багатоцільового використання лісових ресурсів, корисних властивостей лісу та інше.

 

1. Цілі і задачі ведення лісового господарства і лісокористування.

       Основні цілі і задачі ведення лісового господарства наступні:

-          прозоре використання,  лісових ресурсів у відповідності до їх цільового призначення;

-          використання лісових ресурсів повинно базуватись на принципах не виснажливості та безперервності і проводитись в обсягах, які не перевищують щорічного приросту деревини;

-          ефективне використання лісових ресурсів на ринкових засадах;

-          удосконалення економічно-фінансового стану підприємства;

-          забезпечення прибутковості ведення лісового господарства;

-          нарощування ресурсного і екологічного потенціалу лісу;

-          розроблення системи заходів щодо розширеного відтворення лісових ресурсів з орієнтацією на багатоцільове використання лісів;

-          вирішення лісівничо-екологічних проблем в зоні діяльності лісгоспу;

-          оптимізація структури підприємства, збільшення лісистості території до науково обґрунтованого оптимального рівня;

-          розробка та проведення комплексу заходів щодо охорони та захисту лісових ресурсів, які би унеможливили або сприяли зменшенню фактів незаконного вирубування деревини;

-          розширення природно-заповідного фонду для збереження типових та унікальних природних комплексів та об’єктів рослинного і тваринного світу;

-          здійснення системи заходів щодо сприяння розвитку підприємницької діяльності підприємницьких структур;

-          впровадження сучасних організаційних форм господарювання, сприяння покрашенню економічних показників діяльності підприємства;

-          зростання зайнятості, посилення соціальної захищеності  та збільшення добробуту працівників лісгоспу;

-          сприяння вирішенню соціальних, екологічних і економічних проблем місцевих громад;

-          забезпечення широкого висвітлення лісогосподарських заходів у засобах масової інформації, співпраця з науковими, екологічними та громадськими організаціями у формування лісової політики.

Рівень досягнення  поставлених  цілей  і задач буде оцінюватись   через   кількісні

результати.  У  даному   випадку   мова  буде    йти   про  очікувані    економічні, соціальні   та   екологічні   результати.   Зрозуміло,   що   оцінка цих результатів не може претендувати на виняткову точність, але вона необхідна з погляду перспектив розвитку лісового господарства підприємства.

 

 

2.  Характеристика лісових  ресурсів.

          Для економічного потенціалу  Івано-Франківської  області ліси мають надзвичайно важливе значення. Ліси використовують як ресурсний матеріал для розвитку різних галузей економіки, створюють придатні умови для життя людини. Лісові ресурси — це і деревина, і технічна сировина, і харчові та кормові ресурси. Важливого значення набувають ліси як засіб охорони навколишнього середовища. Завдяки захисним властивостям ліси сприяють поліпшенню водного режиму територій, підвищенню врожайності сільськогосподарських культур.

         У сукупності з іншими природними ресурсами лісові ресурси являють собою складову частину продуктивних сил країни безпосередньо беруть участь в економічному розвитку, у забезпеченні соціальних потреб суспільства, виступають одночасно як засіб виробництва, предмет і продукт праці.

       Ліси є національним багатством країни і за своїм призначенням та місцем розташування виконують екологічні (водоохоронні, захисні, санітарно-гігієнічні, оздоровчі, рекреаційні), естетичні, виховні та інші функції і підлягають державній охороні. Усі ліси на території України становлять її лісовий фонд.                   

       Загальна площа лісового фонду ДП «Делятинський  лісгосп» - 30280 гектарів , в тому числі вкриті лісовою рослинністю землі 28161,1 гектарів(93%), із яких  9745,6га (32,2%) штучно створені ліси (лісові культури).

        Не вкриті лісовою рослинністю землі – 1521,3 га (5%), це в основному не зімкнуті лісові культури – 117,7 га (0,4%),  лісові шляхи та просіки – 362,8 га (1,2 %),                          рідколісся  – 119 га (0,4 %), зруби – 682,6 га (2,3 %) і біогалявини – 168,6 га (0,6%).

 Таким чином загальна площа лісових земель в лісгоспі становить 29682,4 гектарів (98 %).

        Нелісові землі – 597,6 га (2,0 %) представлені, в основному сінокоси та пасовища  –262,5 га (0,9 %), та трасами електромереж, газових ліній тощо – 144,8 га (0,5%).

        В основу організації процесу лісокористування закладений поділ лісів на категорії, в залежності від їх екологічного та народногосподарського значення, розташування та виконання ними функцій. Лісовим кодексом України визначено поділ лісів на категорії лісів.

        Згідно матеріалів безперервного лісовпорядкування 2017 року,  площа лісових земельних ділянок , в межах категорій лісів розподіляються наступним чином:    

 

   Таблиця 1    

№ п.п.

Категорії лісів

 Площа лісових ділянок

в т.ч. вкриті лісовою рослинністю землі

га

%

га

%

 

Усього лісів:

29682,4

100

28161,1

100

 

із них можливих для експлуатації

20734,4

69,9

20734,4

73,6

1

Ліси природоохоронного, наукового, історико-культурного призначення, у тому числі:

1722,0

5,8

1683,8

6

 

- розташовані в межах природо-заповідного фонду (заказники)

1697,9

5,7

1659,7

5,9

 

-          розташовані  в межах історико-культурних територій та об’єктів , їх охорони

1

-

1

-

2

Рекреаційно-оздоровчі ліси, у тому числі:

211,7

0,7

204,9

0,7

 

-у лісах зелених зон навколо населених пунктів

211,7

0,7

204,9

0,7

 

Усього рекреаційно-оздоровчих лісів можливих для експлуатації

197,7

0,6

197,7

0,7

3

Захисні ліси, у тому числі:

4639,4

15,6

4485,8

25,6

 

-протиерозійні ліси

3593,9

12,1

3517,7

12,5

 

-   що прилягають до смуг відведення залізниць та автомобільних доріг, державного значення

302,3

1

254,9

0,9

 

- уздовж берегів річок, навколо озер, водоймищ та інші

743,2

2,5

713,2

2,5

 

Усього захисних лісів можливих для експлуатації

178,6

0,6

178,6

0,6

4

Експлуатаційні ліси

23109,3

77,9

21786,6

77,4

 

Із них можливі для експлуатації

20734,4

69,9

20734,4

73,6

 

        Існуючий поділ лісів на категорії земель та лісів, в основному, відповідає господарському значенню, природним та економічним умовам району розташування лісгоспу і не планується до перегляду.

Таблиця 2

Розподіл загальних запасів деревостанів за панівними породами та групами віку.                                                           

Порода

Усього

Розподіл загальних запасів деревостанів по групах віку, тис.м3

Молодняки

Середньовікові

    

Пристигаючі

Стиглі і

 перестійні

Разом:

8430,81

302,38

4499,94

2310,32

1318,17

В т.ч. Сосна

70,84

1

38,14

18,41

13,29

Модрина

4,32

0

0,09

1,09

3,14

Ялина

2829,6

40,69

1474,5

645,65

668,76

Ялиця

671,63

67,61

169,33

274,31

160,38

Дуб

61,02

0,19

53,23

7,51

0

Бук

3691,9

37,59

2172,68

1142,62

339,01

Граб

6,74

 

 

 

6,74

Ясен

1,29

0,21

0,76

0,32

0

Клен

8,44

0,43

8,01

0

0

Береза

7,18

0,4

6,11

0,67

0

Вільха

15,85

0,09

1,39

3,78

10,59

Тополя

0,62

0

0

0

0,62

Переважають по запасу букові насадження (43,8 %) та ялинові насадження (33,6%).

 

                            

3. Система управління лісовими ресурсами.

        Система управління лісами базується на засадах екологічної безпеки і з урахуванням вимог, які висуваються міжнародними природоохоронними конвенціями.

        Базовим законом України про ліси і систему управління в них є Лісовий кодекс України. Правові аспекти лісогосподарського виробництва та використання і відтворення лісових ресурсів визначено Земельним кодексом України і  регулюються Законом України «Про охорону навколишнього природного середовища».

         Центральним органом виконавчої влади з питань лісового господарства є Державне   агентство   лісових   ресурсів   України (Держлісагенство України),

діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів

України  через Міністра аграрної політики та продовольства України,  входить  до   системи   центральних   органів  виконавчої  влади  і  забезпечує  реалізацію  державної політики у сфері лісового та мисливського господарства.

       Державне підприємство «Делятинське лісове господарство» (скороченл ДП «Делятинський лісгосп») підпорядковане Івано-Франківському обласному управлінню лісового та мисливського господарства, яке є територіальним органом, Держлісагенства України.

       У структуру ДП «Делятинський лісгосп» входить  шість лісництв,  автоколона.

      Основною виробничою одиницею на підприємстві є лісництво.

           Лісництва знаходяться  на території 2 районів Івано-Франкіської області, а саме:

 Надвірнянський  район (16809га):

-          Майданське лісництво    – 5417 га;

-          Білоославське  лісництво     - 5275 га;

-          Любіжнянське    лісництво     -  5541 га;

-          Дорівське  лісництво     -  576 га.

Яремчанська міська рада  (13471га):

  -    Микуличанське лісництво     - 3034 га;

  -    Поляницьке лісництво     - 5192 га;

  -    Дорівське лісництво  - 5245 га;

 

        Лісництво очолює лісничий і помічник лісничого і воно в свою чергу поділяється на дільниці, загальна кількість яких  в лісгоспі 40. Середня площа дільниці 750  га і їх очолюють  майстри лісу. На кожній дільниці працює майстер лісу і підпорядковується  лісничому. Майстер лісу є матеріально відповідальною особою.

        Загальна кількість працюючих на підприємстві станом на 01.01.2018 р. – 136 чоловік, із яких 21 керівників різних рангів  і 68 чоловік професіоналів та фахівців (інженери, бухгалтери і інші) та робітники -  47 чоловік.

         Підприємство володіє необхідною матеріально-технічною та технологічною базою і достатнім кадровим потенціалом; має сучасне комп’ютерне забезпечення, тобто все необхідне для ведення лісового господарства.

        Бюджетного фінансування лісгосп не отримує. Витрати лісогосподарської діяльності фінансуються за рахунок власних коштів, а саме за кошти отримані від реалізації лісової продукції.

 

4. Обгрунтування розміру розрахункової лісосіки.

         Розрахункова лісосіка – щорічна, науково обгрунтована норма заготівлі деревини в порядку рубок головного користування, яка обраховується та затверджується для кожного власника, постійного користувача лісами по категоріях лісів в розрізі  порід, виходячи з принципів безперервності  використання лісових ресурсів.

          Розрахункова лісосіка рубок головного користування по ДП «Делятинський лісгосп» обрахована  Українським державним проектним лісовпорядним виробничим об’єднанням (УКРДЕРЖЛІСПРОЕКТ) згідно Методики визначення розрахункової лісосіки, погодженої з Міністерством екології та природних ресурсів України  від 11 вересня 2000 року та затвердженої Наказом Держкомлісгоспу України від 14 вересня 2000року № 105.

               Розрахункова лісосіка прийнята наказом від 23.12.10 в розмірі 43,68 тис.м3 ліквідної деревини, в тому числі по господарствах:

-          хвойне  - 24,69 тис. м3

-          твердолистяні - 18,50 тис. м3

    в т.ч. дубова  - 0,28 тис.м3

              букова – 18,12 тис. м3  

              грабова – 0,10 тис.м3 

-          м’ягколистяне – 0,49 тис.м3

               в т.ч.   березова  –  0,23 тис.м3

                            осикова  -  0,26 тис.м3

       Розрахункова лісосіка по категоріях лісів:

-          рекреаційно-оздоровчі ліси  - 0,13 тис.м3,

-          захисні ліси                  -  0,18 тис.м3

-          експлуатаційні ліси      - 43, 37 тис.м3

         Пропозиції та відповідні дані щодо розрахункової лісосіки по категоріях лісів в розрізі панівних порід підготовлені лісовпорядною організацією ВО «УКРДЕРЖЛІСПРОЕКТ».

        По відношенню до попереднього року нова розрахункова лісосіка не змінилася, в тому числі по: - хвойному господарству на 24,69 тис.м3,

                 - твердолистяному                 18,50 тис.м3,

                 - м’ягколистяному                 0,49 тис.м3.

Розрахункова лісосіка по категоріях лісів :

-          рекреаційно-оздоровчі ліси  - 0,13 тис.м3,

-          захисні ліси                             - 0,18 тис.м3,

-          експлуатаційні ліси                - 43,37 тис.м3.

 

 

5. Умови для моніторингу приросту і динаміки таксаційних показників лісового фонду.

        Базова інформація про приріст і таксаційні показники збирається в процесі проведення лісовпорядкування, при якому виконується суцільна інвентаризація всіх лісових ділянок.

         Поточна інформація визначається по матеріалах безперервного лісовпорядкування, при якому враховуються всі зміни в лісовому фонді підприємства, які відбулися за поточний рік.

         При складанні плану господарської діяльності підприємства, проводиться аналіз таксаційних показників, на які мають вплив обсяги запроектованих і проведених заходів. Показники можливих змін приводяться в таблиці 3.

 

Таблиця 3.

Обсяги запроектованих основних видів робіт на 2018 рік та їх вплив на динаміку лісових земель.

№ п.п.

Назва запланованих на 2015р. основних лісогосподарських заходів

Обсяги робіт

Од. вим.

Об’єм

(Запас деревини - тис.м3: чисельник – загальний, знаменник – лік від)

1.

Суцільні рубки:

га

тис. м3

1140

61,6 / 50,6

1.1

 рубки головного користування

га

тис. м3

255

43,9 / 36,9

1.2

Рубки формування та оздоровлення лісів і інші рубки

га

тис.м3

885,0

17,2 / 13,8

2

Лісовідновлення:

 

 

2.1

Створення лісових культур

 

га

 

12,6

 

2.2

Сприяння природному оновленню

га

137,1

Примітка: Запас деревини: чисельник - загальна маса / знаменник – ліквідна.

 

        Обсяги запроектованої заготівлі деревини, згідно розрахункової лісосіки, становлять 50,6  тис. м3 ліквідної деревини, із якої 27 % - рубки формування та оздоровлення лісів.

 

 

 

.

  1. Використання результатів моніторингу у плануванні.

Таблиця 4 

Використання результатів моніторингу у плануванні лісогосподарської діяльності

 

№ пп

Показники проведеного моніторингу

Заходи, які сплановано відповідно результатів моніторингу

 

Докуме-нти, що підтверд-жують моніто-ринг

Назва

Лісництво

Од.  ви-міру

Обсяги

Захід

Од. ви-міру

Обсяги

Обсте-жено

Із них: потре-бують заходів

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Лісопатологічне обстеження

Майданське

Білоославське

Любіжнянське

Дорівське

Микуличанське

Поляницьке

га

143.9

664.4

71

227.1

63.4

276.5

 

132.5

473

71

191.6

63.4

247.6

 

Санітарно-оздоровчі заходи

га

  132.5

473

71

191.6

63.4

247.6

 

Акти обстеж.

Разом:

 

 

1446,3

1179.1

 

 

1179.1

 

1.1

В тому числі проведення суцільних санітарних рубок

Дорівське

Любіжнянське

Білоославське

 

га

4,5

2,9

0,7

4,5

2,9

0,7

 

га

4,5

2,9

0,7

 

Разом:

 

 

8,1

8,1

 

 

8,1

 

2

Обстеження не вкритих лісовою рослинністю земель

Дорівське

Микуличанське

Поляницьке

га

4,6

3,9

6,7

4,6

3,9

6,7

Створення лісових культур

га

4,6

3,9

6,7

Проекти лісових культур

 

 

15,2

15,2

Разом:

 

15,2

 

Майданське

Білоославське

Любіжнянське

Дорівське

Микуличанське

Поляницьке

га

15,7

24,4

46,8

64,8

4,5

14,7

15,7

24,4

46,8

64,8

4,5

14,7

Сприяння природ-ному поновлен-ню

га

15,7

24,4

46,8

64,8

4,5

14,7

Проекти природ-ного понов-лення

 

Разом:

 

 

170,9

170,9

Разом:

 

170,9

 

3

Не зімкнуті лісові культури станом на 01.01. 2017р.

Майданське

Білоославське

Любіжнянське

Дорівське

Микуличанське

Поляницьке

га

13,8

24,6

3,0

32,0

25,3

39,2

23,0

16,7

-

-

2,6

3,7

Доповне-ння

га

23,0

16,7

-

-

2,6

3,7

 

Таксацій-ний опис

 

Разом:

 

 

138,7

46

 

 

46

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Результати моніторингу санітарного стану лісів ДП «Делятинський лісгосп» з переліком ділянок, на яких запроектовано проведення суцільних санітарних рубок в 2017 році

 

 

 

 

Лісництво

Номер кварталу

Номер виділу

Площа виділу, га

Номер підвиділу

Площа підвіділу, га

Коротка таксаційна характеристика насаджень відповідно до матеріалів лісовпорядкування

Категорія захисності

Вид запланованих заходів

Причина призначання заходів

Орієнтовний запас деревини, що підлягає вирубанню куб. метрів на 1 гектар

Наявність рослин і тварин, занесених до Червоної книги України

загальна

Площа можлива для експлуатації

 

 

 

склад

вік, років

повнота

бонітет

середня  висота метрів, метрів

середній  діаметр, сантиметрів

Запас деревостану куб. метрів на 1 гектар

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Дорівське

15

28

2,0

-

-

2,0

10Яле+Сз

48

0,6

1

18

24

250

експуатаційні

ССР

всихання

260

Рослини і тварини  занесені до «Червоної книги України» не виявлені

 

15

26

1,9

3

-

1,9

8Яле2Сз+Мд

57

0,3

1

21

24

345

експлуатаційні

ССР

вітровал

117

 

28

29

0,6

1

-

0,6

8Яле2Яцб+Бк

58

0,4

2

28

22

240

експлуатаційні

ССР

вітровал

 

Білооставське

46

7

0.7

-

-

0.7

8Яле2Яцб

67

0,7

1

21

24

360

експлуатаційні

ССР

всихання

297

Любіжнянське

29

5

11,5

5

-

2,9

10Яле+Бкл

53

0,3

1

19

24

180

експлуатаційні

ССР

всихання

36

Разом:

 

 

16,7

 

 

8,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Таблиця 6

Результати моніторингу санітарного стану лісів ДП «Делятинський лісгосп» з переліком ділянок, на яких запроектовано проведення вибіркових санітарних рубок в 2017 році                                                                                 

 

 

 

 

Лісництво

Номер кварталу

Номер виділу

Площа виділу, га

Номер підвиділу

Площа підвіділу, га

Коротка таксаційна характеристика насаджень відповідно до матеріалів лісовпорядкування

Категорія захисності

Вид запланованих заходів

Причина призначання заходів

Орієнтовний запас деревини, що підлягає вирубанню м3/1га

Наявність рослин і тварин, занесених до Червоної книги України

загальна

Площа можлива для експлуатації

 

 

 

склад

вік, років

повнота

бонітет

середня h, м

середній d, м

Запаса деревини в м3/га

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Білоославське

17

3

13,1

 

 

 

8Яц2Ял

70

0,55

1

21

28

300

експлуатаційні

СРВ

вітровал

5

Рослини і тварини  занесені до «Червоної книги України» не виявлені

 

17

10

3,3

 

 

 

5Яц5Ял

60

0,6

1

19

22

280

експлуатаційні

СРВ

вітровал

6

 

17

21

2,6

 

 

 

7Яц3Ял+Мд+Сз

60

0,7

1

21

26

370

експлуатаційні

СРВ

вітровал

6

 

18

21

3,9

 

 

 

4Яц3Ял1Мд1Бк1Яв

60

0,7

1

21

24

320

експлуатаційні

СРВ

вітровал

6

 

18

23

6,6

 

 

 

3Яц2Мд2Ял3Бк+Яв

57

0,7

1

20

24

300

експлуатаційні

СРВ

вітровал

6

 

23

11

2,4

 

 

 

5Яц5Ял

65

0,8

1

21

22

450

експлуатаційні

СРВ

вітровал

7

 

23

12

6,2

 

 

 

6Яц4Ял

60

0,8

1

19

22

370

експлуатаційні

СРВ

вітровал

6

 

30

7

9,6

 

 

 

8Бк1Ял1Яц+Бп

75

0,7

1

23

26

340

експлуатаційні

СРВ

вітровал

6

 

37

8

3,5

 

 

 

7Ял3Яц

63

0,7

2

17

22

320

експлуатаційні

СРВ

вітровал

5

 

37

9

5,7

 

 

 

5Яц5Ял

63

0,7

2

17

22

280

експлуатаційні

СРВ

вітровал

6

 

37

11

7,6

 

 

 

9Яц1Ял

63

0,7

1

20

22

350

експлуатаційні

СРВ

вітровал

6

 

37

13

3

 

 

 

8Яц2Ял

63

0,7

1

19

24

320

експлуатаційні

СРВ

вітровал

24

 

37

21

5,6

 

 

 

10Яц+Ял+Сз

63

0,7

1

20

24

330

експлуатаційні

СРВ

вітровал

5

 

38

1

7,6

 

 

 

7Яц2Ял1Бк

63

0,7

1

20

24

360

експлуатаційні

СРВ

вітровал

5

 

44

21

5,3

 

 

 

5Яц5Ял

63

0,75

1

20

22

400

експлуатаційні

СРВ

вітровал

5

 

44

25

4

 

 

 

4Яц4Ял2Бк

63

0,75

22

24

410

експлуатаційні

СРВ

вітровал

6

Рослини і тварини  занесені до «Червоної книги України» не виявлені

 

44

27

7,6

 

 

 

8Яц2Ял

63

0,8

1

20

24

400

експлуатаційні

СРВ

вітровал

7

 

45

1

15

 

 

 

6Яц4Ял+Мд

63

0,8

2

17

20

350

експлуатаційні

СРВ

вітровал

5

Білоославське

14

5

1,2

 

 

 

10Ял

31

0,6

1

20

22

350

експлуатаційні

СРВ

вітровал

37

 

37

7

2,1

 

 

 

7Яц3Ял

47

0,8

2

14

18

260

експлуатаційні

СРВ

вітровал

7

 

46

17

3,8

 

 

 

6Ял2Яц2Сз+Мд

45

0,8

1

15

20

250

експлуатаційні

СРВ

вітровал

6

 

46

26

0,8

 

 

 

4Ял2Яц2Мд1Сз1Бк

38

0,8

15

20

220

експлуатаційні

СРВ

вітровал

7

Майданське

14

4

13

 

 

 

6Дз1Ял1Яц2Бк

50

0,75

1

18

18

230

експлуатаційні

СРВ

вітровал

17

 

11

11

3,4

 

 

 

4Яц3Бк1Ял1Дз1Бп

61

0,75

25

32

360

експлуатаційні

СРВ

вітровал

15

 

16

4

5,1

 

 

 

6Дз3Гз1Ос+Бп

61

0,7

22

20

220

експлуатаційні

СРВ

вітровал

14

Білоославське

22

11

3,7

 

3,7

3,7

10Ял

50

0,7

1

17

18

280

експлуатаційні

СРВ

вітровал

5

 

23

10

8,2

 

8,2

8,2

7Яц3Ял

67

0,3

2

19

24

150

експлуатаційні

СРВ

вітровал

5

 

23

11

2,4

 

2,4

2,4

5Яц5Ял

66

0,8

1

21

22

450

експлуатаційні

СРВ

вітровал

6

 

27

10

1,8

 

1,8

1,8

9Ял1Бп

48

0,55

2

13

14

140

Експлуатаційні

СРВ

вітровал

10

 

46

13

6,5

 

6,5

6,5

7Ял1Яц1Мд1Сз

55

0,65

2

17

20

240

експлуатаційні

СРВ

вітровал

5

 

51

12

2,0

 

2,0

2,0

6Яц4Ял

92

0,25

3

21

32

135

експлуатаційні

СРВ

вітровал

5

Микуличинське

24

21

1,5

 

1,5

1,5

10Ял

73

0,6

25

28

430

експлуатаційні

СРВ

вітровал

13,0

 

24

43

8

 

8

8

10Ял

68

0,6

23

26

300

експлуатаційні

СРВ

вітровал

5,0

 

24

59

3,3

 

3,3

3,3

10Ял

56

0,65

20

22

320

експлуатаційні

СРВ

вітровал

25,0

 

24

60

2

 

2

2

9Ял1Бп

73

0,7

1

24

28

420

експлуатаційні

СРВ

вітровал

37,0

Майданське

55

15

4,9

 

4,9

4,9

4Бк2Яц4Гз

121

0,6

1

28

40

130

експлуатаційні

СРВ

вітровал

14

 

56

5

7,6

 

7,6

7,6

5Бк2Яц3Гз

111

0,6

2

28

40

125

експлуатаційні

СРВ

вітровал

12

Поляницьке

27

7

10,5

 

10,5

10,5

7Бк2Ял1Яц

78

0,7

1

21

24

390

експлуатаційні

СРВ

вітровал

5,0

 

29

1

11,0

 

11,0

11,0

8Ял1Яц1Бк

55

0,85

1

17

18

380

експлуатаційні

СРВ

вітровал

5,0

 

29

6

18,0

 

18,0

18,0

10Ял+Яц+Бп

69

0,8

1

20

22

510

експлуатаційні

СРВ

вітровал

5,0

 

30

37

4,5

 

4,5

4,5

4Яц3Ял3Бк

93

0,6

1

20

22

360

експлуатаційні

СРВ

вітровал

5,0

 

30

43

1,2

 

1,2

1,2

10Ял

53

0,7

1

17

19

230

експлуатаційні

СРВ

вітровал

7,0

Дорівське

15

21

18,0

3

1,4

1,4

8Ял2Сз+Бк

58

0,7

1

17

17

85

експлуатаційні

СРВ

вітровал

101,0

 

20

8

5,9

3

2,0

2,0

10Ял+Бк

56

0,6

2

18

18

55

експлуатаційні

СРВ

вітровал

63,0

Любіжнянське

35

19

1,8

6

0,2

0,2

7Ял3Яц+Бк+Бп

68

0,55

1

21

26

170

експлуатаційні

СРВ

вітровал

6,0

 

35

28

4,3

 

4,3

4,3

5Ял3Ос1Бп1Яц

42

0,5

1

15

20

110

експлуатаційні

СРВ

вітровал

19,0

 

32

43

16,5

 

16,5

16,5

7Бк2Ял1Яв+Яц

66

0,8

1

19

24

300

експлуатаційні

СРВ

вітровал

6,0

 

36

29

4,3

 

4,3

4,3

9Ял1Бп

51

0,45

1

19

22

170

експлуатаційні

СРВ

вітровал

12,0

Білоославське

18

4

1,5

 

1,5

1,5

7Ял1Мд1Бк+Бп

35

0,85

1

11

12

130

експлуатаційні

СРВ

вітровал

5,0

 

18

19

2,2

 

2,2

2,2

5Яц5Ял

70

0,6

1

22

24

340

експлуатаційні

СРВ

вітровал

5,0

 

38

17

1,4

 

1,4

1,4

7Яц3Ял

68

0,8

1

22

26

470

експлуатаційні

СРВ

вітровал

10,0

Поляницьке

9

3

14,5

 

4,3

4,3

7Ял2Яц1Бк

98

0,55

1

23

30

360

експлуатаційні

СРВ

вітровал

21,0

 

9

19

16,0

 

1,9

1,9

6Ял3Бк1Яц

93

0,7

1

22

28

450

експлуатаційні

СРВ

вітровал

23,0

 

9

26

9,0

 

4,0

4,0

6Ял3Бк1Яц

93

0,54

1

25

35

460

експлуатаційні

СРВ

вітровал

71,0

 

33

19

8,0

 

8,0

8,0

6Ял1Яц3Бк+Бп

68

0,7

1

16

16

380

експлуатаційні

СРВ

вітровал

51,0

Любіжнянське

21

33

2,8

 

2,8

2,8

7Ял2Сз1Влс

58

0,45

1

20

26

180

експлуатаційні

СРВ

вітровал

7,0

Майданське

16

28

0,3

 

0,3

0,3

10Дз+Вхч

75

0,7

1

24

30

270

експлуатаційні

СРВ

всихання

12,0

 

16

29

3,1

 

3,1

3,1

6Дз3Яле1Яв+Ос

70

0,75

23

24

300

ОЗЛД

СРВ

всихання

25,0

 

14

3

8,2

 

8,2

8,2

9Дз1Яцб+Бкл

65

0,85

24

26

300

експлуатаційні

СРВ

всихання

15,0

 

36

8

16,0

 

16,0

16,0

6Яц1Ял1Гз1Дз1Бк+Лп

76

0,5

1

25

36

260

експлуатаційні

СРВ

всихання

8,0

 

38

4

13,0

 

13,0

13,0

5Бк1Яц2Гз1Бп1Дз+Ос

76

0,75

26

28

280

експлуатаційні

СРВ

вітролом

10,0

 

38

8

4,7

 

4,7

4,7

4Дз3Гз2Бк1Яц+Ос

86

0,7

28

30

330

експлуатаційні

СРВ

вітролом

6,0

 

38

9

1,3

 

1,3

1,3

8Бк1Яц1Гз

96

0,5

30

34

270

експлуатаційні

СРВ

вітролом

10,0

 

39

15

4,6

 

4,6

4,6

8Дс2Дз+Яле+Яцб

65

0,75

22

24

225

експлуатаційні

СРВ

всихання

15,0

 

54

9

9,6

 

9,6

9,6

5Дз2Дчр3Яле+Ос,Яв

52

0,65

1

17

18

180

експлуатаційні

СРВ

всихання

15,0

 

55

1

4,9

 

4,9

4,9

6Бкл3Яцб1Гз+Бп,Яв

112

0,7

32

40

390

експлуатаційні

СРВ

всихання

15,0

Білоославське

13

20

3,9

 

3,9

3,9

6Гз2Бк2Бп

61

0,6

3

15

16

120

експлуатаційні

СРВ

вітролом

6,0

 

13

21

4,8

 

4,8

4,8

5Бк5Гз+Бп

93

0,5

2

26

40

170

експлуатаційні

СРВ

вітролом

6,0

 

15

14

7,6

 

7,6

7,6

9Бк1Гз+Влс

64

0,7

2

18

18

210

експлуатаційні

СРВ

вітровал

6,0

 

18

18

7,4

 

7,4

7,4

5Яц5Ял

61

0,65

1

21

26

370

експлуатаційні

СРВ

всихання

7,0

 

18

20

4,4

 

4,4

4,4

5Яц5Ял+Бк+Бп

66

0,75

1

21

26

430

експлуатаційні

СРВ

всихання

7,0

 

18

22

4,0

 

4,0

4,0

5Яц4Ял1Бп+Бк

61

0,8

1

19

24

350

експлуатаційні

СРВ

всихання

6,0

 

23

7

5,3

 

5,3

5,3

5Яц4Ял1Сз+Бп

66

0,7

1

21

24

400

експлуатаційні

СРВ

всихання

6,0

 

28

2

3,6

 

3,6

3,6

7Ял3Яц

53

0,4

2

16

18

140

експлуатаційні

СРВ

всихання

6,0

 

28

13

5,0

 

5,0

5,0

5Яц5Ял

61

0,65

1

20

24

310

експлуатаційні

СРВ

всихання

5,0

 

29

13

7,5

 

7,5

7,5

9Ял1Яц+Бк+Бп

51

0,5

1

18

24

220

експлуатаційні

СРВ

всихання

6,0

 

36

6

5,6

 

5,6

5,6

7Ял1Мд2Влс+Сз

66

0,5

1

22

28

200

експлуатаційні

СРВ

всихання

6,0

 

38

3

3,3

 

3,3

3,3

5Яц3Бк2Ял

63

0,7

1

19

20

320

експлуатаційні

СРВ

всихання

8,0

 

38

4

8,3

 

8,3

8,3

6Яц3Бк1Ял

53

0,75

1

18

20

300

експлуатаційні

СРВ

всихання

7,0

 

39

14

4,5

 

4,5

4,5

6Яц2Ял2Бк+Яв

68

0,7

1

21

24

350

експлуатаційні

СРВ

всихання

5,0

 

40а

2

9,0

 

9,0

9,0

8Ял2Яц

73

0,5

1

24

28

360

протиерозійні

СРВ

всихання

5,0

 

41а

16

3,0

 

3,0

3,0

5Яц5Ял+Бк

83

0,7

1

26

32

530

протиерозійні

СРВ

вітролом

10,0

 

41а

17

9,0

 

9,0

9,0

7Ял2Яц1Бк

68

0,8

1

21

24

400

протиерозійні

СРВ

всихання

5,0

 

41а

18

2,1

 

2,1

2,1

10Ял+Бк

61

0,8

1

20

24

400

протиерозійні

СРВ

всихання

10,0

 

41а

19

1,9

 

1,9

1,9

8Ял2Яц

73

0,7

1

23

32

400

протиерозійні

СРВ

всихання

10,0

Білоославське

44

5

2,2

 

2,2

2,2

6Яц2Ял2Бк

73

0,65

1

21

23

360

експлуатаційні

СРВ

всихання

6,0

 

44

8

3,6

 

3,6

3,6

7Яц3Ял+Мд

63

0,7

23

28

400

експлуатаційні

СРВ

всихання

6,0

 

44

9

2,0

 

2,0

2,0

8Яц2Ял

53

0,7

1

18

22

300

експлуатаційні

СРВ

всихання

7,0

 

44

11

12,8

 

12,8

12,8

7Яц2Ял1Бк

63

0,8

1

20

24

400

експлуатаційні

СРВ

всихання

5,0

 

44

12

3,2

 

3,2

3,2

8Яц2Ял+Бк

58

0,8

1

20

24

400

експлуатаційні

СРВ

всихання

6,0

 

51

27

8,3

 

8,3

8,3

5Бк3Яц2Ял+Мд

78

0,6

26

28

360

експлуатаційні

СРВ

всихання

6,0

 

51

28

10,8

 

10,8

10,8

8Бк1Яц1Ял

68

0,75

1

21

24

320

експлуатаційні

СРВ

всихання

5,0

 

56

24

8,2

 

8,2

8,2

5Дз2Гз1Ял1Бп1Лпд

57

0,8

2

17

20

200

протиерозійні

СРВ

вітролом

5,0

 

56

25

8,5

 

8,5

8,5

4Дз2Гз1Ял1Яц1Лп1Ос

57

0,8

2

17

18

210

протиерозійні

СРВ

вітролом

5,0

Микуличинське

3

3

2,4

 

2,4

2,4

4Яц1Ял5Бк

88

0,65

1

27

36

420

експлуатаційні

СРВ

всихання

18,0

 

3

4

4,2

 

4,2

4,2

9Ял1Яц+Бк

58

0,75

22

24

480

експлуатаційні

СРВ

всихання

15,0

 

3

5

1,5

 

1,5

1,5

8Ял2Яц

78

0,55

26

32

370

експлуатаційні

СРВ

всихання

25,0

 

3

6

4,9

 

4,9

4,9

6Бк3Ял1Яц

98

0,65

1

27

40

430

експлуатаційні

СРВ

всихання

14,0

 

3

9

3,7

 

3,7

3,7

8Бк2Ял

88

0,7

28

36

460

експлуатаційні

СРВ

всихання

16,0

 

3

17

2,3

 

2,3

2,3

6Ял1Яц3Бк

78

0,7

26

30

410

експлуатаційні

СРВ

всихання

20,0

 

18

9

2,6

 

2,6

2,6

6Ял2Яц2Бк

88

0,6

1

24

30

340

експлуатаційні

СРВ

всихання

10,0

 

25

12

10,5

 

10,5

10,5

7Бк2Ял1Яц

78

0,8

1

24

26

440

експлуатаційні

СРВ

всихання

12,0

 

25

13

8,6

 

8,6

8,6

8Бк1Ял1Яц

78

0,7

1

24

26

350

експлуатаційні

СРВ

всихання

10,0

 

25

20

20,4

 

20,4

20,4

6Бк4Ял

98

0,7

1

26

32

400

експлуатаційні

СРВ

всихання

20,0

 

26

9

7,9

 

7,9

7,9

5Бк3Ял1Яц1Бп

83

0,7

1

24

26

370

експлуатаційні

СРВ

всихання

10,0

 

26

31

0,7

 

0,7

0,7

6Бкл2Яле2Яцб+Яв

83

0,6

2

26

32

220

експлуатаційні

СРВ

всихання

8,0

 

24

52

2,5

 

2,5

2,5

5Яле5Яцб

68

0,65

1

22

24

390

експлуатаційні

СРВ

вітровал

6,0

 

28

25

1,7

 

1,7

1,7

8Бк2Ял+Яц

68

0,7

1

21

22

280

експлуатаційні

СРВ

всихання

10,0

 

28

20

2,2

 

2,2

2,2

10Бк+Ял

98

0,55

1

25

36

260

експлуатаційні

СРВ

всихання

15,0

 

28

26

2,5

 

2,5

2,5

9Бк1Ял

68

0,75

1

21

20

300

експлуатаційні

СРВ

всихання

25,0

Поляницьке

11

8

1,5

 

1,5

1,5

10Ял

73

0,8

1

22

24

420

протиерозійні

СРВ

всихання

15,0

Рослини і тварини  занесені до «Червоної книги України» відсутні

 

11

16

4,5

 

4,5

4,5

10Ял

108

0,7

2

25

30

350

протиерозійні

СРВ

всихання

20,0

 

11

19

6,3

 

6,3

6,3

10Ял

98

0,7

2

22

28

310

протиерозійні

СРВ

всихання

15,0

 

12

2

20,0

 

1,6

1,6

10Ял

89

0,6

1

24

30

380

експлуатаційні

СРВ

всихання

25,0

 

12

2

20,0

3

4,9

4,9

10Ял

89

0,6

1

24

30

380

експлуатаційні

СРВ

всихання

30,0

 

12

2

20,0

5

1,3

1,3

10Ял

89

0,6

1

24

30

380

експлуатаційні

СРВ

всихання

62,0

 

12

2

20,0

7

1,2

1,2

10Ял

89

0,6

1

24

30

380

експлуатаційні

СРВ

всихання

25,0

 

12

15

9,0

 

9,0

9,0

10Ял

88

0,73

1

24

30

370

протиерозійні

СРВ

всихання

20,0

 

19

3

1,3

 

1,3

1,3

10Ял

108

0,5

3

22

28

250

протиерозійні

СРВ

вітролом

5,0

 

19

4

21,0

 

21,0

3,0

10Ял

88

0,75

2

23

26

370

протиерозійні

СРВ

вітролом

5,0

 

19

5

10,0

 

10,0

2,0

7Ял1Сз2Бп

56

0,75

3

12

14

140

протиерозійні

СРВ

вітровал

5,0

 

19

6

2,3

 

2,3

2,3

10Ял

88

0,55

2

22

28

240

протиерозійні

СРВ

вітролом

5,0

 

19

11

4,6

 

4,6

4,6

10Ял

138

0,6

4

18

24

230

протиерозійні

СРВ

вітролом

5,0

 

19

12

1,7

 

1,7

1,7

10Ял

89

0,65

3

20

24

270

протиерозійні

СРВ

вітролом

5,0

 

30

2

13,0

 

13,0

13,0

3Бк(90)2Ял(90)1Яц(50)

98

0,7

2

25

34

350

експлуатаційні

СРВ

вітролом

5,0

 

30

19

11,0

 

11,0

11,0

8Бк1Яц1Ял

79

0,6

26

28

360

експлуатаційні

СРВ

вітролом

15,0

 

30

34

15,3

 

15,3

15,3

7Бк2Ял1Яц

98

0,6

2

24

32

310

експлуатаційні

СРВ

вітролом

5,0

Дорівське

20

8

3,9

 

3,9

3,9

10Яле+Бкл+Яцб

56

0,6

1

18,5

19

250

експлуатаційні

СРВ

вітровал

26,0

 

13

28

11,5

 

11,5

11,5

9Ял1Сз+Мд

57

0,8

1

19

20

340

експлуатаційні

СРВ

вітровал

12,0

 

28

21

2,8

 

2,8

2,8

3Яле3Яцб3Бкл1Бп

61

0,8

1

22

20

370

експлуатаційні

СРВ

вітровал

42,0

 

24

11

2,8

 

2,8

2,8

10Ял+Яц

58

0,5

1

19

21

225

експлуатаційні

СРВ

вітровал

58,0

 

12

15

1,8

 

1,8

1,8

4Яцб4Яле2Бк

78

0,6

1

21

26

330

експлуатаційні

СРВ

вітровал

23,0

 

15

19

3,4

 

3,4

3,4

7Яле3Сз+Яцб

58,0

0,8

1

19

20

340

експлуатаційні

СРВ

вітровал

18,0

Білоославське

39

15

4,0

 

4,0

4,0

6Ял3Яц1Бк

87

0,65

1

26

36

430

протиерозійні

СРВ

всихання

9,0

 

42

23

7,0

 

7,0

7,0

4Яц4Бк2Ял

62

0,7

1

19

22

280

експлуатаційні

СРВ

всихання

6,0

Микуличинське

23

2

6,8

2

2,3

2,3

6Бк3Яц1Ял

107

0,5

2

26

36

240

експлуатаційні

СРВ

вітролом

22,0

 

28

18

9,4

2

4,0

4,0

6Бк2Ял1Яц1Бп

63

0,7

1

21

22

320

експлуатаційні

СРВ

вітролом

12,0

 

28

20

2,2

 

2,2

2,2

10Бк+Ял

98

0,5

2

25

26

260

експлуатаційні

СРВ

вітролом

16,0

 

Поляницьке

8

7

3,4

 

3,4

3,4

10Яле+Бкл

79

0,65

1

25

30

420

експлуатаційні

СРВ

всихання

20,0

 

 

9

5

3,6

 

3,6

3,6

7Ял3Вх

94

0,6

25

30

240

протиерозійні

СРВ

всихання

10,0

 

 

27

4

6,0

 

6,0

6,0

5Яц2Ял3Бк

78

0,65

26

30

420

експлуатаційні

СРВ

всихання

12,0

 

 

30

31

0,9

 

0,9

0,9

7Бк2Яц1Ял

98

0,5

2

21

24

35

експлуатаційні

СРВ

всихання

17,0

 

 

32

18

28,0

 

28,0

28,0

9Бк1Ял+Яц

88

0,7

1

24

30

310

експлуатаційні

СРВ

всихання

7,0

 

Дорівське

15

21

22,0

 

1,4

1,4

8Яле2Сз+Бкл

58

0,6

1

20

26

340

експлуатаційні

СРВ

всихання

29,0

 

 

15

21

22,0

2

2,3

2,3

8Яле2Сз+Бкл

58

0,6

1

20

26

340

експлуатаційні

СРВ

всихання

33,0

 

 

15

27

4,7

 

4,7

4,7

8Яле2Сз

58

0,5

1

20

22

350

експлуатаційні

СРВ

всихання

11,0

 

Майданське

13

4

4,7

 

4,7

4,7

3Дз5Бк2Гр+Яц+Ос

64

0,7

1

24

32

270

експлуатаційні

СРВ

вітровал

30,0

 

 

13

5

2,9

 

2,9

2,9

4Дз1Бк2Яв2Ос1Гр

64

0,75

1

25

24

330

експлуатаційні

СРВ

вітровал

30,0

 

 

13

13

0,5

 

0,5

0,5

10Сз+Яц+Яв+Бк+Дз+Гз

64

0,65

26

32

360

експлуатаційні

СРВ

вітровал

15,0

 

 

13

14

7,8

 

7,8

7,8

7Бк1Яц2Гр+Яц+Яв

62

0,75

25

28

330

експлуатаційні

СРВ

вітровал

20,0

 

 

49

2

5,0

 

5,0

5,0

5Яц4Ял1Ос+Бп

46

0,7

1

17

22

210

експлуатаційні

СРВ

вітролом

21,0

 

 

52

14

0,9

 

0,9

0,9

6Ял3Дз1Лп+Гр

49

0,5

1

22

24

190

експлуатаційні

СРВ

вітролом

56,0

 

 

52

15

6,9

 

6,9

6,9

4Дз3Сз3Ял

56

0,5

1

20

25

210

експлуатаційні

СРВ

вітролом

25,0

 

 

56

9

8,4

 

8,4

8,4

3Бк2Яц3Гр1Дз1Ос

76

0,6

1

24

34

190

експлуатаційні

СРВ

вітровал

30,0

 

 

56

10

7,1

 

7,1

7,1

8Бк2Яц

106

0,45

1

28

44

200

експлуатаційні

СРВ

вітровал

54,0

 

Білоославське

2

10

7,9

 

7,9

7,9

9Бк1Ял

66

0,8

2

17

20

220

експлуатаційні

СРВ

вітролом

11,0

 

 

38

5

6,0

 

6,0

6,0

4Ял3Яц3Бк

63

0,65

2

18

24

260

експлуатаційні

СРВ

всихання

5,0

 

 

41

11

11,0

 

11,0

11,0

10Бк+Яц+Ял+Клг

98

0,9

1

27

32

500

протиерозійні

СРВ

вітролом

24,0

 

 

43

11

8,3

 

8,3

8,3

4Яц3Ял3Бк

60

0,8

1

18

20

350

експлуатаційні

СРВ

вітролом

18,0

 

 

47

36

2,0

 

2,0

2,0

8Сз2Ял

79

0,7

1

25

36

380

експлуатаційні

СРВ

всихання

42,0

 

 

47

38

4,5

 

4,5

4,5

10Ял

57

0,6

1

19

22

260

експлуатаційні

СРВ

всихання

15,0

 

 

18

21

3,9

 

3,9

3,9

4Яц3Ял1Мд1Бк1Яв

58

0,7

1

21

24

320

експлуатаційні

СРВ

вітровал

10,0

 

 

17

21

2,6

 

2,6

2,6

7Яц3Ял+Мд

58

0,7

1

21

26

370

експлуатаційні

СРВ

вітровал

12,0

 

 

15

18

1,7

 

1,7

1,7

10Бк+Ял+Яц+Мд

81

0,7

1

24

28

300

експлуатаційні

СРВ

вітролом

22,0

 

 

15

17

4,5

 

4,5

4,5

9Бк1Гз+Яц+Ял+Бп

71

0,75

1

21

24

260

експлуатаційні

СРВ

вітролом

16,0

 

Микуличинське

26

36

7,1

 

7,1

7,1

6Яле3Бкл1Яцб

83

0,75

1

26

32

320

експлуатаційні

СВР

всихання

7,0

 

 

28

26

2,5

 

2,5

2,5

9Бк1Ял+Яц

68

0,75

1

21

26

300

експлуатаційні

СВР

всихання

28,0

 

 

18

21

2,3

 

2,3

2,3

6Яц2Ял2Бк

108

0,55

2

26

32

340

експлуатаційні

СВР

всихання

2,0

 

 

7

32

0,6

 

0,6

0,6

8ЯЛ1Бк1Яц

78

0,6

26

32

400

експлуатаційні

СВР

всихання

10,0

 

 

26

29

3,7

 

3,7

3,7

5Яле4Бкл1Бп

78

0,8

26

28

450

експлуатаційні

СВР

всихання

30,0

 

Поляницьке

12

23

13,0

 

13,0

13,0

10Яле

108

0,65

1

23

32

300

експлуатаційні

СРВ

всихання

5,0

 

 

26

16

17,5

 

17,5

17,5

5Яле2Яцб3Бкл

78

0,70

1

24

28

410

експлуатаційні

СРВ

всихання

5,0

 

 

19

9

7,2

 

7,2

7,2

10Ял

89

0,70

2

22

26

380

протиерозійні

СРВ

всихання

5,0

 

 

29

1

11,0

 

11,0

11,0

8Ял1Яц1Бк

47

0,85

1

18

22

380

експлуатаційні

СРВ

всихання

15,0

 

 

29

2

11,5

 

11,5

11,5

5Бк3Ял2Яц

80

0,7

1

24

28

360

експлуатаційні

СРВ

всихання

20,0

 

 

33

12

11,0

 

11,0

11,0

7Яле1Яцб2Бкл

75

0,75

1

22

24

360

експлуатаційні

СВР

всихання

5,0

 

 

31

32

15,0

 

15,0

15,0

7Яле1Яцб2Бкл

88

0,6

1

26

32

360

експлуатаційні

СРВ

всихання

5,0

 

Дорівське

5

16

11,0

 

11,0

11,0

6Яле2Яцб2Бкл

73

0,85

1

25

28

370

експлуатаційні

СРВ

вітровал

31,0

 

 

12

10

3,1

 

3,1

3,1

10Яле+Яв

63

0,6

1

20

28

280

експлуатаційні

СРВ

вітровал

7,0

 

 

9

32

4,6

 

4,6

4,6

10Яле+Сз,Яцб

56

0,75

1

18

22

315

експлуатаційні

СРВ

вітровал

13,0

 

 

22

9

2,2

 

2,2

2,2

9Яле1Бкл+Ос

54

0,7

1

19

24

305

експлуатаційні

СРВ

вітровал

55,0

 

Разом

 

 

1197

 

 

998,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

 

                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

     Таблиця 6а

Результати моніторингу санітарного стану лісів ДП «Делятинський лісгосп» з переліком ділянок, на яких запроектовано проведення очищення лісу від захаращеності в 2017 році

 

 

 

 

Лісництво

Номер кварталу

Номер виділу

Площа виділу, га

Номер підвиділу

Площа підвіділу, га

Коротка таксаційна характеристика насаджень відповідно до матеріалів лісовпорядкування

Категорія захисності

Вид запланованих заходів

Причина призначання заходів

Орієнтовний запас деревини, що підлягає вирубанню м3/1га

Наявність рослин і тварин, занесених до Червоної книги України

загальна

Площа можлива для експлуатації

 

 

 

склад

вік, років

повнота

бонітет

середня h, м

середній d, м

Запаса деревини в м3/1га

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Білоославське

17

1

4,6

 

 

 

7Яц3Ял

70

0,4

1

22

28

230

експлуатаційні

ОЛВЗ

вітровал

2

Рослини і тварини  занесені до «Червоної книги України» не виявлені

 

17

14

2,4

 

 

 

4Ял2Яц2Бк2Яв+Мд

33

0,8

13

14

160

експлуатаційні

ОЛВЗ

вітровал

2

 

17

18

2,6

 

 

 

6Яц2Ял1Бк1Бп

15

0,7

6

8

30

експлуатаційні

ОЛВЗ

вітровал

2

 

23

2

5,3

 

 

 

7Яц3Ял

70

0,7

1

21

24

380

експлуатаційні

ОЛВЗ

вітровал

2

 

23

4

9

 

 

 

5Яц5Ял

66

0,7

2

19

22

340

експлуатаційні

ОЛВЗ

вітровал

2

 

23

5

7,4

 

 

 

7Яц3Ял

70

0,35

2

20

24

170

експлуатаційні

ОЛВЗ

вітровал

2

 

23

15

10,5

 

 

 

8Яц2Ял

28

0,5

1

6

8

30

експлуатаційні

ОЛВЗ

вітровал

2

 

35

7

15

 

 

 

7Бк1Ял1Яц1Мд+Бп

61

0,7

1

20

22

280

експлуатаційні

ОЛВЗ

вітровал

2

 

36

3

6,3

 

 

 

4Яц3Ял3Влс+Мд

61

0,6

2

18

18

180

експлуатаційні

ОЛВЗ

вітровал

2

 

36

7

4,4

 

 

 

4Яц3Ял1Сз2Влс

66

0,5

1

22

28

210

експлуатаційні

ОЛВЗ

вітровал

4

Микуличинське

1

9

2,3

 

 

 

6Ял2Сз2Яц

61

0,65

24

26

400

експлуатаційні

ОЛВЗ

вітровал

1

 

1

10

11

 

 

 

10Ял

78

0,6

1

24

28

320

експлуатаційні

ОЛВЗ

вітровал

2

 

1

11

1,3

 

 

 

4Яс4Яв2Ял

63

0,55

1

21

24

200

експлуатаційні

ОЛВЗ

вітровал

1

 

1

14

3,5

 

 

 

9Ял1Сз

56

0,55

1

24

28

240

експлуатаційні

ОЛВЗ

вітровал

1

 

1

15

1,7

 

 

 

10Ял

68

0,55

1

22

24

340

експлуатаційні

ОЛВЗ

вітровал

1

 

1

16

3

 

 

 

10Ял

93

0,6

1

26

36

380

експлуатаційні

ОЛВЗ

вітровал

2

 

19

46

0,6

 

 

 

10Ял

56

0,65

22

24

380

експлуатаційні

ОЛВЗ

вітровал

4

Білоославське

18

13

1,2

 

1,2

1,2

5Яц2Ял2Бк1Бп

36

0,8

1

12

14

150

експлуатаційні

ОЛВЗ

вітровал

4

 

18

14

1,0

 

1,0

1,0

4Яц4Ял2Бк+Бп

34

0,7

1

10

12

100

експлуатаційні

ОЛВЗ

вітровал

4

 

37

18

6,7

 

6,7

6,7

8Яц2Ял

72

0,6

1

21

32

310

експлуатаційні

ОЛВЗ

вітровал

2

 

37

26

3,0

 

3,0

3,0

8Яц2Ял+Бк

63

0,7

1

21

24

390

експлуатаційні

ОЛВЗ

вітровал

2

 

37

29

4,2

 

4,2

4,2

7Яц3Ял

72

0,7

1

22

24

380

експлуатаційні

ОЛВЗ

вітровал

2

 

38

14

8,0

 

8,0

8,0

6Яц4Ял+Бк+Бп

63

0,8

1

20

24

400

експлуатаційні

ОЛВЗ

вітровал

2

 

50

20

3,7

 

3,7

3,7

4Яц4Ял2Бк

41

0,9

1

14

18

210

експлуатаційні

ОЛВЗ

вітровал

3

Микуличинське

24

42

6,4

 

6,4

6,4

9Ял1Бк

78

0,7

26

28

470

експлуатаційні

ОЛВЗ

вітровал

4,0

Рослини і тварини  занесені до «Червоної книги України» не виявлені

Білоославське

37

16

4,0

 

4,0

4,0

9Яц1Ял+Бк

63

0,65

1

19

24

280

експлуатаційні

ОЛВЗ

вітровал

2

 

37

22

6,2

 

6,2

6,2

6Яц4Бк+Ял

63

0,7

1

20

22

300

експлуатаційні

ОЛВЗ

вітровал

2

 

37

24

8,0

 

8,0

8,0

4Яц6Бк

63

0,7

1

20

24

300

експлуатаційні

ОЛВЗ

вітровал

3

 

38

15

12,4

 

12,4

12,4

8Яц2Ял+Бк

68

0,8

1

21

24

410

експлуатаційні

ОЛВЗ

вітровал

2

Микуличинське

1

6

2,5

 

2,5

2,5

7Ял3Сз

67

0,55

23

26

270

експлуатаційні

ОЛВЗ

вітровал

2,0

 

1

10

11,0

 

11,0

11,0

10Ял

77

0,6

1

24

28

320

експлуатаційні

ОЛВЗ

вітровал

2,0

 

1

14

3,5

 

3,5

3,5

9Ял1Сз

55

0,55

1

19

24

240

експлуатаційні

ОЛВЗ

вітровал

1,0

 

1

15

1,7

 

1,7

1,7

10Ял

67

0,55

1

22

24

340

експлуатаційні

ОЛВЗ

вітровал

1,0

 

1

16

3,0

 

3,0

3,0

10Ял+Сз

92

0,6

1

25

36

380

експлуатаційні

ОЛВЗ

вітровал

1,0

 

2

12

2,9

 

2,9

2,9

7Яс2Яв1Ял+Чш

42

0,6

18

14

170

експлуатаційні

ОЛВЗ

вітровал

1,0

 

2

13

2,6

 

2,6

2,6

7Ял2Сз1Ясз+Яв

75

0,7

27

32

400

експлуатаційні

ОЛВЗ

вітровал

2,0

 

2

15

5,6

 

5,6

5,6

10Ял

67

0,6

1

20

24

350

експлуатаційні

ОЛВЗ

вітровал

1,0

Любіжнянське

21

20

28,0

 

28,0

28,0

9Ял1Сз

55

0,6

1

20

26

280

експлуатаційні

ОЛВЗ

вітровал

2,0

 

45

21

12,0

 

12,0

12,0

4Дз3Яц3Ял+Дч

65

0,65

1

20

24

260,0

експлуатаційні

ОЛВЗ

вітровал

3,0

Білоославське

2

12

18,0

 

18,0

18,0

10Ял

53

0,4

1

17

24

170

експлуатаційні

ОЛВЗ

всихання

2,0

 

2

15

37,0

 

37,0

37,0

10Ял+Бк

55

0,25

2

16

18

90

експлуатаційні

ОЛВЗ

всихання

2,0

 

7

2

13,0

 

13,0

13,0

4Дз4Ял1Бк1Гз

55

0,35

1

17

20

100

експлуатаційні

ОЛВЗ

всихання

2,0

 

7

4

7,4

 

7,4

7,4

7Дз1Ял1Гз1Бк

55

0,25

2

15

16

50

експлуатаційні

ОЛВЗ

всихання

2,0

 

28

1

4,3

 

4,3

4,3

7Ял3Яц+Бп

55

0,4

17

24

10

експлуатаційні

ОЛВЗ

всихання

2,0

 

53

11

2,2

 

2,2

2,2

10Бк+Ял

83

0,7

1

25

28

360

експлуатаційні

ОЛВЗ

вітролом

3,0

 

54

15

6,0

 

6,0

6,0

3Дз3Лп2Бк2Гз+Сз

54

0,7

2

16

20

150

експлуатаційні

ОЛВЗ

вітролом

3,0

 

54

22

5,2

 

5,2

5,2

10Бк+Ял

73

0,7

1

22

24

270

експлуатаційні

ОЛВЗ

вітролом

3,0

 

55

22

2,7

 

2,7

2,7

10Бк

63

0,8

23

24

320

експлуатаційні

ОЛВЗ

вітролом

3,0

 

56

4

6,6

 

6,6

6,6

3Дз3Дч3Гз1Лпд

57

0,7

1

18

20

180

експлуатаційні

ОЛВЗ

вітролом

4,0

 

56

11

3,2

 

3,2

3,2

3Бк2Дз2Гз2Лпд1Ос

63

0,7

1

21

24

200

експлуатаційні

ОЛВЗ

вітролом

3,0

 

56

16

17,0

 

17,0

17,0

8Дч1Дз1Бп+Ял+Гз

58

0,6

21

24

250

експлуатаційні

ОЛВЗ

вітролом

3,0

 

56

26

21,0

 

21,0

21,0

3Ял2Сз2Дч2Ос1Дз+Бп

56

0,6

2

16

22

200

протиерозійні

ОЛВЗ

вітролом

3,0

Микуличинське

7

10

3,3

 

3,3

3,3

4Яц4Ял2Бк

86

0,6

1

27

32

500

експлуатаційні

ОЛВЗ

всихання

3,0

 

18

21

2,3

 

2,3

2,3

6Яц2Ял2Бк

106

0,55

2

26

32

340

експлуатаційні

ОЛВЗ

всихання

4,0

 

26

36

7,1

 

7,1

7,1

4Яле3Бкл3Яцб

83

0,7

1

26

32

320

експлуатаційні

ОЛВЗ

всихання

4,0

Білоославське

39

6

14,0

 

14,0

14,0

10Бк

67

0,65

1

28

36

350

експлуатаційні

ОЛВЗ

вітролом

1,0

Білоославське

39

11

7,3

 

7,3

7,3

6Ял3Бк1Яц

83

0,65

31

36

450

експлуатаційні

ОЛВЗ

всихання

3,0

Микуличинське

24

60

2,0

 

2,0

2,0

9Ял1Бб+Влс

73

0,7

1

24

28

420

експлуатаційні

ОЛВЗ

всихання

 

 

13

15

9,0

 

9,0

9,0

7Бк2Ял1Яц

73

0,75

1

24

26

400

експлуатаційні

ОЛВЗ

всихання

 

 

7

22

1,0

 

1,0

1,0

5Ял3Яц2Бк

73

0,65

1

23

26

380,0

експлуатаційні

ОЛВЗ

всихання

 

 

28

25

1,7

 

1,7

1,7

8Бк2Ял

68

0,7

1

21

22

280

експлуатаційні

ОЛВЗ

всихання

 

 

22

20

2,7

 

2,7

2,7

5Яц5Бк+Ял

78

0,7

1

28

36

300

експлуатаційні

ОЛВЗ

всихання

 

 

13

14

9,0

 

9,0

9,0

7Ял3Бк

78

0,65

25

28

500

експлуатаційні

ОЛВЗ

всихання

 

 

7

10

3,3

 

3,3

3,3

4Ял4Яц2Бк

88

0,6

1

27

32

500

експлуатаційні

ОЛВЗ

всихання

 

 

24

13

37

1

5,0

5,0

5Яле1Яцб3Бкл

61

0,75

1

21

22

360

експлуатаційні

ОЛВЗ

всихання

 

Разом

 

 

471,8

 

 

439,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Повідомлення про появу ознак погіршення санітарного стану лісових насаджень, їх таксаційний опис, Акти лісопатологічного і санітарного обстежень насаджень, в яких заплановані заходи поліпшення санітарного стану лісів, перелік заходів з поліпшення санітарного стану лісів і інші матеріали, які стосуються обстежень знаходяться в офісі підприємства.

 

 

 

 

 

 

 

7. План виявлення і взяття під охорону рідкісних та зникаючих видів рослин і

тварин.

            Охорона біотичного різноманіття включає систему правових, організаційних,економічних, матеріально-технічних, освітніх та інших заходів, спрямованих на збереження, відтворення і використання рослинного та тваринного світу.

        Основні вимоги законодавства щодо забезпечення охорони рослинного світу визначені ст.ст. 25, 26 Закону України «Про рослинний світ», тваринного світу – розділом IV Закону України «Про тваринний світ», рідкісних та зникаючих видів флори і фауни – ст. 11 Закону України «Про Червону книгу України».

        Охоронні пріоритети задекларовані в основному національному документі,  Червоній книзі України (ЧКУ).

Таблиця 7.

План

виявлення і взяття під охорону рідкісних і зникаючих видів рослин і тварин

 по ДП «Делятинський  лісгосп»

№ пп

Назва заходу щодо виявлення та взяття під охорону рідкісних і зникаючих видів

Заходи щодо охорони рідкісних і зникаючих видів

Хто проводить

1

Створення об’єктів природно-заповідного фонду (ПЗФ) в місцях зростання або мешкання рідкісних та зникаючих видів рослин і тварин, значимих на регіональному рівні.

Рубки, за винятком санітарних рубок, не проводяться.

Спеціалісти лісгоспу,  лісничі,пом.л-чих,м.лісу,єгеря, зацікавлені сторони

2

При виявленні рідкісних і зникаючих видів рослин і тварин виділяються ключові об’єкти, згідно переліку ключових об’єктів та їх опису.

Збереження ключових об’єктів.

Спеціалісти лісгоспу, лісничі,пом.л-чих,м.лісу,єгеря  зацікавлені сторони

3

Проведення картування місць зростання та мешкання популяцій рідкісних та зникаючих видів флори і фауни для забезпечення їх збереження при здійсненні господарської діяльності;

На картах-схемах по лісництвах наносяться рідкісні та зникаючі видів і біотопи

 

Лісничі,пом.л-чих,м.лісу,єгеря 

4

виявленні рідкісних і зникаючих видів рослин і тварин

Протягом року

Спеціалісти лісгоспу,  лісничі,пом.л-чих,м.лісу,єгеря

5

Залучення зацікавлених сторін та науковців до виявлення рідкісних та зникаючих видів рослин і тварин

 

Адміністрація лісгоспу

 


 Рішенням Івано-Франківської обласної ради від 01.01.2009 р. затверджено Список рідкісних, зникаючих видів рослин і грибів, які потребують охорони у Івано- Франківській області.

Охорона видів рослин і грибів занесених до списку, на державному рівні забезпечується шляхом заходів:

  • Установка особливого правового статусу, заборона або обмеження їх використання.
  • Врахування вимог щодо їх охорони під час розробки нормативних актів місцевого рівня.
  • Системна робота щодо виявлення місць їх зростання, проведення постійного спостереження за станом популяцій.
  • Пріоритетного створення на територіях, де вони зростають системи заповідних та інших об’єктів, що особливо охороняються.
  •  Розведення у спеціальних умовах (розсадниках, розплідник для диких тварин тощо).
  • Урахування спеціальних вимог щодо охорони під час розміщення продуктивних сил, ведення господарської діяльності, вирішенні питань відведення земельних ділянок, розробки проектної та проективно-планувальної документації, екологічної експертизи.

 Ведення Списку покладається на Державне управління охорони навколишнього середовища в Івано-Франківській області.

Мисливські угіддя держлісгоспу надані терміном на 15 років тимчасовим мисливським користувачам для ведення мисливського господарства ,а саме:

1.Громадській організації  «Надвірнянський мисливсько – рибальський   клуб»  площею 1749,0 га. від 25.06.2013 № 981-22/2013 м.Івано-Франківськ.

2.Товариству з обмеженою відповідальністю «Прикарпаття –Тур»  площею 3872,7 га. від 30.04.2013  №921-21/2013 м.Івано-Франківськ.

 

 

 

 

8. Опис і обґрунтування використання відповідної заготівельної техніки та устаткування.

        Економічна діяльність підприємства ґрунтується на заготівлі і реалізації деревини від рубок головного користування та рубок формування і оздоровлення лісів.

        Рубка стиглого лісу, - це збір лісового врожаю, що в лісівничій науці трактується як перша фаза лісовідновлення. Виходячи із конкретних  умов зростання на ділянці, де проводяться вирубки стиглого лісу, в залежності від прийнятого рішення щодо лісовідновлення, планується  застосовувати відповідну систему рубання.

        Лісозаготівельні роботи плануються проводити способами, які виключають або обмежують негативний вплив на довкілля та лісовідновлення. На кожну лісосіку видається лісорубний квиток, який дає право на заготівлю деревини. У лісорубних квитках зазначається спосіб рубки і очищення лісосіки, наявність підросту, насінників, ключових біотопів та об’єктів, які повинні бути збережені під час розробки лісосіки.

   Лісосіки всіх видів рубок передаються підряднику в розробку по акту. На кожну лісосіку до початку її розробки складається технологічна карта, яка з врахуванням конкретних умов відображає лісівничі та організаційні вимого до виконання робіт. Технологічна карта вміщує, зокрема, перелік підготовчих робіт, визначає схему розробки лісосіки з нанесення на ній виробничих об’єктів, устаткування, шляхів, волоків, способи виконання лісозаготівельних  операцій (валка, обрубка сучків, розрізування стовбурів на сортименти, їх сортування і трелювання, штабелювання, навантаження і вивезення деревини, очищення місць рубок), черговість розробки пасік, передбачає заходи щодо охорони праці та природоохоронні заходи (запобігання ерозії грунтів, збереження ключових біотопів і об’єктів тощо). До технологічної карти додається Акт оцінки впливу запроектованих заходів на навколишнє природне середовище, в якому відображені заплановані заходи щодо мінімізації негативного впливу на навколишнє природне середовище (Акт ОВНС).  

       Під час проведення підготовчих робіт на лісосіці та на відстані 50 метрів за межею лісосіки по її периметру,  вздовж лісовозних доріг  та діючих трелювальних шляхів, в радіусі 50 метрів від місць розміщення обігрівального приміщення, верхніх складів, місць розміщення техніки та паливно-мастильних матеріалів звалюють  усі намічені  небезпечні дерева.

        Облаштовуються місця для обігріву та відпочинку, встановлюються знаки безпеки на стежках та дорогах, які проходять через лісосіку.   

        Підготовчі роботи проводить бригада, що виконує основні лісосічні операції.

      Всі лісосічні роботи виконуються у відповідності з вимогами карти технологічного процесу розробки лісосік.

        Чинники, які впливають на вибір лісозаготівельної техніки і обладнання наступні:

-          технологія лісозаготівель, яка включає і спосіб заготівлі деревини (хлистовий чи сортиментний),

-          площа лісосіки,

-          об’єм стовбура і запас деревини на лісосіці,

-           розташування, грунти і рельєф,

-          відстань трелювання і вивезення деревини,

-          спосіб очищення лісосік від порубкових решток.

 

        На підприємстві застосовується сортиментний спосіб заготівлі, який дає змогу використовувати коні та колісні трактори підчас трелювання деревини.

        Звалювання дерев, обрізування сучків, розрізання  стовбурів на сортименти проводиться бензопилами Мотор Січ або Штиль.

        Застосування на лісозаготівлях коні та швидкохідних колісних тракторів, дає можливість трелювати і одночасно сортувати деревину по породах, сортиментах, розмірах, групах діаметрів, сортах тощо.

         Кінна та тракторна розробка деревини, які використовуються на підприємстві, характеризуються по відношенню до гусеничних тракторів кращою маневреністю та ергономікою, тобто є більш комфортними і пристосованими для використання. Але головне, що вони в меншій мірі впливають на ґрунтову поверхню і пошкодження підросту, кореневої системи ростучих дерев та надґрунтового покриву трав’яних і кущових рослин. По наших спостереженнях на лісосіках поступових рубок та суцільних рубках із збереженням підросту збереженість підросту достатньо висока.

         Рубки головного користування проводяться в ялинових та букових деревостанах з перевагою вибіркового способу заготівлі. Загальний запас зрубаної деревини з розрахунку на 1 га  складає  230 м3/га. Середній площі лісосік складає 2,7 га.

       

        На лісосічних роботах впроваджена бригадна форма праці. Бригада виконує весь комплекс робіт від звалювання до очистки лісосіки від порубкових залишків. Виконану роботу приймає майстер лісу даної дільниці. Крім того майстер веде електронний облік деревини, займається відпуском деревини та складає звіт про рух ісо продукції.

        Одночасно із заготівлею деревини  та після  її закінчення проводиться очищення лісосіки від порубкових залишків.

     В залежності від лісорослинних умов і вимог лісовідновлення застосовуються такі способи очищення лісосік  збирання порубкових решток у купи для перегнивання в місці збирання.